De eerste nieuwsbrief van Pensioendesk van dit jaar is weer uit. Met in deze nieuwsbrief meerdere onderwerpen:


 1.  Doorwerken na pensioendatum eenvoudiger
      Met een voorstel van het kabinet

 2.  Ontslagvergoedingen
      Ontslagvergoeding direct belast.

 3.  Versnelde en stapsgewijze verhoging AOW
      De AOW leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog.
     
 4.  Verantwoordelijkheid pensioen
      Werkgevers en werknemers zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de tweede pijler.

 5.  Onderzoek BPF-aansluiting werkgevers    
      Een bedrijfstakpensioenfonds loopt het risico dat niet alle onder de werkingssfeer vallende
      werkgevers zijn aangesloten. DNB doet onderzoek naar de beheersing van het risico van onvolledige
      aansluiting bij deze pensioenfondsen

Lees hier de complete nieuwsbrief