De DGA-Pensioenbegeleiding  

Wij richten ons op het pensioenvraagstuk van de directeur groot aandeelhouder. Regelmatig worden wij betrokken in complexe en pensioenspecifieke vraagstukken van dga’s. Onze expertise is er dan ook op gericht u te begeleiden en te adviseren en daarbij uw zakelijke en privébelangen centraal te stellen. Niet alleen gaat het dan om het kiezen van een passende oplossing, het verkrijgen van een eigen beheerberekening of pensioenpolis van een verzekeraar. Het gaat ook om u inzicht te geven in het volledige traject van analyse, advies en permanente monitoring van uw pensioenoplossing. 

Om u dat inzicht te geven bieden wij u de DGA-Pensioenbegeleiding. Een advies- en communicatiemethodiek gericht op uw specifieke pensioensituatie en wensen. In een overzichtelijk opgebouwde map, waarin wij u alle stukken en informatie gerubriceerd aanbieden, wordt uw pensioenconstructie gefundeerd weergegeven. Ieder jaar wordt deze informatie door ons kantoor up to date gehouden. Tevens wordt uw advies gecontroleerd en indien noodzakelijk aangepast aan de laatste wet- en regelgeving of veranderde bedrijfsomstandigheden.

Samenwerking met uw accountant of belastingadviseur

Indien uw pensioenregeling via uw accountant of belastingadviseur geregeld is kunt u ook hem/haar attenderen op de mogelijkheden via Ons. Wij adviseren of assisteren veel accountants en belastingadviseurs omtrent uiteenlopende pensioenvraagstukken. Het is mogelijk de DGA-Pensioenbegeleiding in samenwerking met hen voor u op te stellen.