3. Persoonlijk contact is essentieel

Ondanks de opkomst van internet en de pensioenplanners blijft het persoonlijk contact met de deelnemer een zeer effectieve communicatie methode. Gezien de lage betrokkenheid van deelnemers bij hun pensioen kunnen pensioenuitvoerders niet volstaan met het passief aanbieden van informatie, maar dienen ze pro-actief in contact te treden met hun deelnemers.

Het persoonlijk contact is hier uitermate geschikt voor. Het persoonlijk contact kan de vorm aannemen van één op één gesprekken, maar kan ook groepsgewijs. Zo organiseren wij themabijeenkomsten voor nieuwe medewerkers of geven we collectief uitleg over de pensioenregeling en bijvoorbeeld een Uniform Pensioenoverzicht. Ook het inzetten van pensioenambassadeurs (bijvoorbeeld HR medewerkers) binnen het bedrijf helpt bij het creëren van pensioenbewustzijn.