Pensioen toelichting een ondoenlijke opgave?

Indien er voor het personeel een pensioenvoorziening is, al dan niet verplicht via de CAO, dan dient de werkgever de werknemer een toelichting te geven op deze regeling. Door de complexheid van de regelgeving is het voor veel bedrijven, die geen aparte HRM functionaris in dienst hebben een ondoenlijke opgave om advies te geven over: