Afdrukken

Deze Privacyverklaring van Rink- en of Roord Pensioen maakt deel uit van de beheersovereenkomst en algemene voorwaarden tussen Klant BV. (hierna: Klant) en Rink- en of Roord Pensioen.

Verwerken persoonsgegevens van uw werknemers
Bij onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens van uw medewerkers. Wij verwerken deze gegevens volgens de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 

Aldus verklaard op _____________ te _________________

Klant Rink- en of Roord Pensioen